FAQ

AQUÍ T’OFERIM LES RESPOSTES A AQUELLES CONSULTES MÉS FREQÜENTS RELACIONADES AMB LES COMPETÈNCIES DE HOBBY FLOWER

 1. Què és una Hidrojardinera?
 2. Com funciona?
 3. Quina garantia té una Hidrojardinera Hobby Flower?
 4. Com sé quan he d’omplir la Hidrojardinera d’aigua?
 5. Les rodes vénen incloses en l’ Hidrojardinera?
 6. Cada quant he de canviar el drenatge?
 7. Totes les Hidrojardineres poden estar a l’exterior?
 8. La fusta utilitzada per a les Hidrojardineres es apta per a la intemperie?
 9. Les Hidrojardineres són resistents a les gelades i als rajos UV?
 10. Les peces Adel i Lina són Hidrojardineres?
 11. Quins components formen una Hidrojardinera?
 12. Com funcionen les macetes per orquídia Adel i Lina?
 13. Quines plantes són més resistents?
 14. Quins certificats tenen Hobby Flower?

1. Què és una Hidrojardinera?

Una Hidrojardinera és una jardinera amb un sistema d’autorreg que proporciona una quantitat necessària d’aigua per a les plantes i produeixen l’hàbitat natural d’aquestes, ajudant-les a viure més i millor.

2. Com funciona?

1. Cada Hidrojardinera ve amb una borsa de drenatge amb la quantitat suficient en funció de la seva mesura. Escampi uniformement el material de drenatge per sobre de les metxes fins a un espessor aproximat de 2 centímetres.

2. Afegeixi el substrat adequat per a la planta per sobre del drenatge procurant deixar un clot per a cada planta que vulgui plantar la seva Hidrojardinera.

3. Abans de plantar cada planta en el seu buit corresponent li recomanem que els arrels quedin una mica soltes (procurant que no es trenquin) per afavorir el seu creixement en el nou substrat. Si va a plantar més d’una planta, li recomanem començar per la major grandària.

4. La primera vegada, després de realitzar el plantat, cal regar per sobre del substrat lentament o a intervals a fi de xopar la terra i el drenatge fins a omplir el dipòsit d’aigua. La vareta indicadora pujarà de nivell fins que comenci a aparèixer el color vermell de la mateixa. IMPORTANT! Un nivell que faci superar la vareta de color vermell seria perjudicial tant per a les seves plantes com per al bon funcionament de la seva Hidrojardinera. 

Per a més informació faci clic aqui.

3. Quina garantia té una Hidrojardinera Hobby Flower?

HOBBY FLOWER garanteix els seus productes durant CINC ANYS des de la seva adquisició contra tot defecte de material o fabricació, quedant exclosos els ocasionats per l’ús indegut dels mateixos o qualsevol tipus d’agressió externa.

HOBBY FLOWER S.A., es compromet a la reparació o substitució d'aquelles peces que presentin defectes atribuïbles als materials emprats o al seu procés de fabricació sempre que no hagin estat objecte d'ús o manipulació indeguts per part de l'usuari.

El nostre servei de garantia exclou els defectes presentats per:

1. Utilització incorrecta.

2. Danys o desgastos ocasionats per elements químics afegits i/o continguts en l'aigua.

3. Manteniment incorrecte, tant intern com a extern, aquest últim derivat de la neteja o contacte amb productes inadequats de tots els elements que componen les Hidrojardineres Hobby Flower.

4. Desperfectes ocasionats per frecs, caigudes, cops i els habituals d'ús.

5. Causes accidentals o fenòmens meteorològics adversos

No són objecte de garantia, els ports ni les despeses de mà d'obra que puguin produir-se.

4. Com sé quan he d’omplir la Hidrojardinera d’aigua?

L'emplenat del dipòsit de la reserva d'aigua ha de realitzar-se NOMÉS 4 VEGADES A l'ANY. Pot aprofitar per afegir fertilitzant líquid directament al dipòsit, abans d'emplenar-ho. Si transcorreguts uns dies el nivell hagués baixat o la vareta estigués en el seu nivell mínim, això NO significa que hagi de tornar a emplenar de nou el dipòsit, ni en part ni la seva totalitat.

L'aigua ha estat absorbida pel sistema i pel substrat. Cal emplenar el dipòsit TAN SOLS 4 VEGADES A l'ANY. Regar lleugerament la superfície de la terra una vegada més, preferiblement amb una regadora. A manera de recordatori, recomanem emplenar el dipòsit a l'inici de cada estació de l'any.

5. Les rodes vénen incloses en l’ Hidrojardinera?

No, les rodes són un dels accessoris de Hobby Flower. Al ser opcionals aquestes poden ser adquirides en la secció d’accessoris juntament amb les borses de drenatge, les bombes d’aigua i els indicadors de nivell

6. Cada quant he de canviar el drenatge?

El drenatge no es té que canviar, ja que es un material inert que no es degenera. Normalment el canvi ve dau per una renovació de la planta ja que en el procés de llevar una i posar un altre, el drenatge original pot quedar barrejat amb el substrat. En aquest moment recomanem canviar el drenatge per al perfecte funcionament del sistema

7. Totes les Hidrojardineres poden estar a l’exterior?

No,  únicament les Hidrojardineres que tinguin el logotip OUTDOOR estan preparades per resistir a la intempèrie. Consulta en la pestanya Col·lecció per veure els models aptes per a exterior.

8. La fusta utilitzada per a les Hidrojardineres es apta per a la intemperie?

Només la fusta de la col·lecció FOREST, ja que la fusta utilitzada per a aquesta Hidrojardinera, en aquest cas el Pi Douglas, està tractada per a la resistència a diferents tipus d'ambients exteriors.

 

9. Les Hidrojardineres són resistents a les gelades i als rajos UV?

Les Hidrojardineres amb el logotip de OUTDOOR efectivament són resistents a les gelades i als rajos UV gràcies als seus materials de primera qualitat i la seva homologació per a projectes d'àmbit públic.

10. Les peces Adel i Lina són Hidrojardineres?

Adel i Lina són models dissenyats especialment per a la planta d'interior més singular i delicat: l'Orquídia. Gràcies als orificis del got interior les gotes sobrants del reg proporcionen a les arrels de l'Orquídia la humitat necessària per viure perfectament. Adel i Lina aporten innovació i disseny a més de recrear l'hàbitat natural d'aquesta fascinant planta

11. Quins components formen una Hidrojardinera?

Els components d'una Hidrojardinera són:

1. Vareta indicadora del nivell del dipòsit d'aigua.

2. Cos guia de la boia amb orificis de ventilació.

3. Metxes conductores de la humitat

4. Obertura de ventilació i boca per a l'ompliment del dipòsit d'aigua.

5. Interior per al substrat i el drenatge de la planta.

6. Esquerdes per a les rodes.

Per veure més informació faci clic aquí.

12. Com funcionen les macetes per orquídia Adel i Lina?

Aquestes dues col·leccions estan formades per dos recipients. Emplena la meitat del recipient d'aigua  i després col·loca el recipient amb l'orquídia damunt de la qual conté aigua i deixa-la 5 minuts, després de 5 minuts aboca l'aigua del recipient i després torna a posar el recipient amb l'orquídia dins. Si veu que en el recipient de l'orquídia cau aigua no la tiri, ja que l'aigua ajudarà al fet que les arrels tinguin humitat i ajudarà el creixement de l'orquídia.

Mira nostres instruccions clicant aquí.

13. Quines plantes són més resistents?

Les plantes més resistents i que a més generen aire pur en els interiors són: la Sansivieria considerada com la “planta de dormitori”,  Areca la “planta de saló” i finalment el Pothos conegut com la “planta dels diners”.

Si vols saber que aporten cadascuna clica aquí.

14. Quins certificats tenen Hobby Flower?

Amb més de 40 anys d'experiència, Hobby Flower avala els seus productes i el funcionament del sistema patentat amb el certificat del Departament de Fisiologia Vegetal de la Facultat de biologia de la UB i el Certificat per la societat d'Horticultura.